ประกาศจากบริษัท

TH|EN

 
 
 

แจ้งข่าวสารวันหยุดช่วงปีใหม่ และความล่าช้าในการขนส่งของบริษัทขนส่ง

2019-12-23
เรียนคุณลูกค้า Hotstrapthai.com ทุกท่าน

ทางบริษัท ยูแอนด์ เอิร์ธ ซิสเท็ม จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าใกล้ช่วงวันหยุดปีใหม่ ทางบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทขนส่งที่ทางบริษัทได้ใช้บริการอาจจะทำการส่งสินค้าล่าช้าลง 2-3 วัน ซึ่งเราต้องขออภัยเป็นอย่างสูง และจำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าหากต้องการใช้งานสินค้าช่วงใกล้สิ้นปีหรือต้นปี รบกวนเผื่อระยะเวลาในการสั่งซื้อสินค้า เพื่อให้ทางเราสามารถจัดการสินค้าให้ได้ตามความต้องการของท่าน

บริษัทเราจะหยุดทำการช่วงปีใหม่ในวันที่ 31/12/2562 - 1/1/2563
ขอให้ทุกท่านพักผ่อนและเดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอบคุณครับ
กลับ
ติดต่อทางโทรศัพท์
ติดต่อทางไลน์แอปพลิเคชั่น
ติดต่อทาง Messenger
สอบถามกับแชตบอท
Hotstrap ChatBot 🤖
PAGE TOP