ซองพลาสติก ซองใส่บัตรพนักงาน

TH|EN

 
 
 
 

ซองใส่บัตรพนักงานแบบอ่อน

ผลิตและจำหน่ายซองใส่บัตรพนักงานแบบแนวนอนและแนวตั้ง มีวัสดุให้เลือก 2 แบบ
- พลาสติก ข้อดี ราคาถูกยิ่งสั่งซื้อเยอะยิ่งถูก ข้อเสียเสียหายง่ายเนื่องจากเป็นพลาสติกหากบิดงอ ก็จะทำให้เสียหายได้
- PVC ข้อดีเนื้อเหนียว แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นาน ข้อเสียราคาสูง
นอกจากนี้ยังสามารถสั่งผลิตซองใส่บัตร ตามขนาดที่คุณลูกค้าต้องการได้อีกด้วย

รหัสสินค้า: ID-STD-1(พลาสติก)
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวนอน(มีฝาปิด)
ขนาดซอง: 87mm×100mm
ขนาดบัตร: 64mm×92mm
ราคา: 7 บาท/แถมฟรีเมื่อสั่งพร้อมสายตั้งแต่ 300 เส้นขึ้นไป
รหัสสินค้า: ID-STD-2(พลาสติก)
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวนอน
ขนาดซอง: 87mm×100mm
ขนาดบัตร: 64mm×92mm
ราคา: 7 บาท/แถมฟรีเมื่อสั่งพร้อมสายตั้งแต่ 300 เส้นขึ้นไป
รหัสสินค้า: ID-STD-3(พลาสติก)
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวนอน(มีซิป)
ขนาดซอง: 97mm×100mm
ขนาดบัตร: 64mm×92mm
ราคา: 7 บาท/แถมฟรีเมื่อสั่งพร้อมสายตั้งแต่ 300 เส้นขึ้นไป
รหัสสินค้า: ID-1_N(PVC)
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวนอน
ขนาดซอง: 87mm×106mm
ขนาดบัตร: 65mm×96mm
ราคา: 9 - 12 บาท
รหัสสินค้า: ID-1_NZ(PVC)
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวนอน(มีซิป)
ขนาดซอง: 97mm×106mm
ขนาดบัตร: 65mm×96mm
ราคา: 9 - 12 บาท
รหัสสินค้า: ID-2_N(PVC)
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวนอน
ขนาดซอง: 97mm×110mm
ขนาดบัตร: 74mm×100mm
ราคา: 9 - 12 บาท
รหัสสินค้า: ID-3_N(PVC)
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวตั้ง
ขนาดซอง: 156mm×94mm
ขนาดบัตร: 133mm×83mm
ราคา: 13 - 17 บาท
รหัสสินค้า: ID-4_N(PVC)
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวตั้ง
ขนาดซอง: 174mm×114mm
ขนาดบัตร: 150mm×103mm
ราคา: 15 - 20 บาท
รหัสสินค้า: ID-4_NZ(PVC)
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวตั้ง(มีซิป)
ขนาดซอง: 184mm×114mm
ขนาดบัตร: 150mm×103mm
ราคา: 15 - 20 บาท
รหัสสินค้า: ID-5_NZ(PVC)
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวนอน(มีซิป)
ขนาดซอง: 106mm×106mm
ขนาดบัตร: 74mm×96mm
ราคา: 15 - 20 บาท
รหัสสินค้า: ID-6_N(PVC)
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวตั้ง
ขนาดซอง: 113mm×66mm
ขนาดบัตร: 91mm×55mm
ราคา: 9 - 12 บาท
รหัสสินค้า: ID-6_NZ(PVC)
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวตั้ง(มีซิป)
ขนาดซอง: 123mm×66mm
ขนาดบัตร: 91mm×55mm
ราคา: 9 - 12 บาท
รหัสสินค้า: ID-8_N(PVC)
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวนอน
ขนาดซอง: 115mm×111mm
ขนาดบัตร: 92mm×100mm
ราคา: 15 - 20 บาท
รหัสสินค้า: ID-9_N(PVC)
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวตั้ง
ขนาดซอง: 229mm×166mm
ขนาดบัตร: 210mm×152mm
ราคา: 19 - 25 บาท

ซองใส่บัตรพนักงานแบบหนัง

รหัสสินค้า: ID_PU_Black
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวตั้ง
ขนาดนามบัตร: 90mm×55mm
ขนาดรอบนอก: 110mm×70mm
ราคา: 15 - 30 บาท
รหัสสินค้า: ID_PU_White
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวตั้ง
ขนาดนามบัตร: 90mm×55mm
ขนาดรอบนอก: 110mm×70mm
ราคา: 15 - 30 บาท
รหัสสินค้า: ID_PU_Gray
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวตั้ง
ขนาดนามบัตร: 90mm×55mm
ขนาดรอบนอก: 110mm×70mm
ราคา: 15 - 30 บาท
รหัสสินค้า: ID_PU_Blue
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวตั้ง
ขนาดนามบัตร: 90mm×55mm
ขนาดรอบนอก: 110mm×70mm
ราคา: 15 - 30 บาท
รหัสสินค้า: ID_PU_Skyblue
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวตั้ง
ขนาดนามบัตร: 90mm×55mm
ขนาดรอบนอก: 110mm×70mm
ราคา: 15 - 30 บาท
รหัสสินค้า: ID_PU_Brown
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวตั้ง
ขนาดนามบัตร: 90mm×55mm
ขนาดรอบนอก: 110mm×70mm
ราคา: 15 - 30 บาท
รหัสสินค้า: ID_PU_Cream
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวตั้ง
ขนาดนามบัตร: 90mm×55mm
ขนาดรอบนอก: 110mm×70mm
ราคา: 15 - 30 บาท
รหัสสินค้า: ID_PU_Green
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวตั้ง
ขนาดนามบัตร: 90mm×55mm
ขนาดรอบนอก: 110mm×70mm
ราคา: 15 - 30 บาท
รหัสสินค้า: ID_PU_Lightgreen
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวตั้ง
ขนาดนามบัตร: 90mm×55mm
ขนาดรอบนอก: 110mm×70mm
ราคา: 15 - 30 บาท
รหัสสินค้า: ID_PU_Navy
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวตั้ง
ขนาดนามบัตร: 90mm×55mm
ขนาดรอบนอก: 110mm×70mm
ราคา: 15 - 30 บาท
รหัสสินค้า: ID_PU_Orange
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวตั้ง
ขนาดนามบัตร: 90mm×55mm
ขนาดรอบนอก: 110mm×70mm
ราคา: 15 - 30 บาท
รหัสสินค้า: ID_PU_Pink
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวตั้ง
ขนาดนามบัตร: 90mm×55mm
ขนาดรอบนอก: 110mm×70mm
ราคา: 15 - 30 บาท
รหัสสินค้า: ID_PU_Red
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวตั้ง
ขนาดนามบัตร: 90mm×55mm
ขนาดรอบนอก: 110mm×70mm
ราคา: 15 - 30 บาท
รหัสสินค้า: ID_PU_Yellow
รูปแบบ: ซองใส่บัตรแนวตั้ง
ขนาดนามบัตร: 90mm×55mm
ขนาดรอบนอก: 110mm×70mm
ราคา: 15 - 30 บาท

ซองใส่บัตรพนักงานแบบกรอบแข็ง

 

บริการสกรีนซองใส่บัตร

ราคาค่าบริการสกรีนซองใส่บัตร(ทั้งซองแบบใสและซองหนัง)

ขนาดโลโก้ S1 ไม่เกิน 50mm X 50mm ราคา 12 บาท/ชิ้น/ด้าน
ขนาดโลโก้ S2 ไม่เกิน 100mm X 100mm ราคา 15 บาท/ชิ้น/ด้าน
ขนาดโลโก้ S3 ไม่เกิน 150mm X 150mm ราคา 18 บาท/ชิ้น/ด้าน
ขนาดโลโก้ S4 มากกว่า 150mm ขึ้นไป ราคา 20 บาท/ชิ้น/ด้าน
1) ราคานี้ยังไม่รวมซองใส่บัตร
2) ราคานี้ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าพิ่ม 7 %
3) ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการจัดส่ง
4) เมื่อสั่งผลิตเป็นจำนวนมากจะได้รับราคาส่ง ติดต่อพนักงานขายเพื่อรับราคาพิเศษ

ตรวจสอบราคา

โปรแกรมคำนวณราคาซองใส่บัตรพนักงานแบบต่างๆ ทั้งซองใส่บัตรแนวตั้งและซองใส่บัตรแนวนอน โดยเลือกแบบซองใส่บัตรที่ต้อง-> ใส่จำนวน -> กดคำนวณราคา (เลือกแบบซองใส่บัตรเพื่อดูภาพแต่ละซองใส่บัตร)

เลือกแบบซองใส่บัตร

ID-STD-1
ประเภท :เคสแบบอ่อน
ขนาดนามบัตร :แนวตั้ง 64 mm × แนวนอน 92 mm
ขนาดรอบนอก :แนวตั้ง 87 mm × แนวนอน 100 mm
รูปแบบ :ใส่นามบัตรแนวนอน
สี:ไม่มีสี เป็นแบบใส(ด้านหน้า) 、ไม่มีสี เป็นลายนูนแบบใส(ด้านหลัง)
ฝาและซิป :มีด้านหลัง
รูซ้าย-ขวา :เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.4 mm
รูกลาง :กว้าง 17 mm สูง 4.4 mm

ใส่จำนวน

จำนวน ชิ้น
ติดต่อทางโทรศัพท์
ติดต่อทางไลน์แอปพลิเคชั่น
ติดต่อทาง Facebook
ติดต่อทาง Messenger
สอบถามกับแชตบอท
Hotstrap ChatBot 🤖
PAGE TOP