ประกาศจากบริษัท

TH|EN

 
 
 

แจ้งงดให้บริการงานด่วน 3 วัน จนถึงวันที่ 31/03/2020

2020-03-19
เรียนคุณลูกค้า Hotstrapthai.com ทุกท่าน

   เนื่องจากปัญหาเชื้อไวรัส Covid-19 การนำเข้าสินค้าอาจจะเกิดความล่าช้า(เฉพาะออเดอร์เร่งด่วน) ทำให้ไม่สามารถผลิตและจัดส่งออเดอร์เร่งด่วน 3 วันได้ ทำให้ทางเราต้องงดให้บริการออเดอร์สินค้าเร่งด่วน 3 วันถึงวันที่ 31/03/2020 และจะกลับมาให้บริการใหม่อีกครั้งในเดือนหน้า ต้องขออภัยสำหรับความไม่สะดวก หากคุณลูกค้ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้งานสินค้า กรุณาติดต่อพนักงานขาย เพื่อสอบถามวันที่จัดส่งด่วนใหม่อีกครั้ง

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา
กลับ
ติดต่อทางโทรศัพท์
ติดต่อทางไลน์แอปพลิเคชั่น
ติดต่อทาง Messenger
สอบถามกับแชตบอท
Hotstrap ChatBot 🤖
PAGE TOP